Praktiske ting - Sabro Naturbørn

- privat pasningsordning
Title
Gå til indhold
Åbningstider
Mandag til torsdag 6.30 - 16.00
Fredag 6.30 - 15.30
Der vil være mulighed for pasning fra kl. 6.15, hvis man har et arbejdsrelateret behov.

Ferie
Jeg holder 5 ugers ferie og 5 feriefridage.
Derudover vil Sabro Naturbørn altid være lukket fredag efter Kristihimmelfartsdag, Grundlovsdag, d. 23., 24. og 31 december.
Ferie vil blive meldt ud i god tid, mindst 6 måneder før afholdelse.
Ferieplanen vil hænge synligt.

Sygdom
Jeres barn må ikke komme i min pasningsordning, hvis det ikke kan følge en normal dagligdag eller hvis den almene tilstand er dårlig.
Det samme gælder ved børnesår og smitsom øjenbetændelse. Ved øjenbetændelse og forkølelsessår må barnet komme igen, når det har været i behandling 1 døgn.
Barnet skal være feberfrit 1 døgn inden pasning.
Omgangssyge er meget smitsom, og barnet skal være symptomfrit i 48 timer inden pasning.
Der bedes generelt tages hensyn til smitterisiko.
Der kan gives livsnødvendigt medicin i pasningsordningen.
Kommer barnet ikke, bedes I give besked hurtigst muligt.

I tilfælde af akut tandlæge, sygdom eller lignende er der to vikarer tilknyttet Sabro Naturbørn - privat pasningsordning. Pasningen foregår selvfølgelig her ved mig.

Medbringes af forældrene
Ekstra sæt tøj til kassen på legeværelset
1-2 ekstra sutter, bamse eller soveklud
Sutteflasker inkl. modermælkserstatning
Overtøj og fodtøj til årstiden
I perioder med kraftig sol medbringes tillige solcreme min. faktor 30, solhat og langærmet tynd t-shirt

Solpolitik
I perioder med kraftig sol skal barnet smørres hjemmefra med min. faktor 30.
Der skal medfølge en solcreme i tasken, jeg smører barnet efter behov.
Der vil altid være overdækket med skygge, når der spises eller der holdes en pause.

Forsikringer
Privat familie- og ulykkesforsikring
Det er et krav, at du som forælder, sørger for at dit barn er dækket af din private familie- og ulykkesforsikring.
Hvis medbragt legetøj eller andet går i stykker eller forsvinder hos Sabro Naturbørn, har jeg ingen erstatningspligt.

Fødselsdage
Når der er fødselsdage, er I som forældre velkommen til at tage noget festligt mad med.
Jeg gør altid noget særligt ud af fødselsdage. Barnet får en lille gave fra mig.

Godkendelse og tilsyn
Som selvstændig børnepasser godkendes både hjemmet, børnepasseren og resten af husets beboere.
Der indhentes straffe- og børneattester på alle.
Som selvstændig børnepasser kan man max være godkendt op til 5 børn
Min børnegruppe består af 4 børn. Den mulige 5. plads vil kun blive brugt i forbindelse med en udmeldelse af et fast barn, fx til børnehaven eller, hvis jeg vurderer, at det vil være godt for børnegruppens dynamik - fx alders sammensætningen.

Man er desuden, som selvstændig børnepasser under Dagtilbudsloven §78, 79 og 81, godkendt under samme vilkår som de kommunale dagplejere, og der føres ligeså tilsyn fra den kommunale konsulent.

Det pædagogiske tilsyn fra Aarhus Kommune udføres af konsulent Mathilde Jørgensen, Mobil: 41 88 41 54, E-mail: matjo@aarhus.dk

Hvis du har spørgsmål angående økonomi kan du rette henvendelse til Tine Rohde via Borgerservice på tlf. 89 40 22 22 eller du kan sende en mail til pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk.

Pris
Aarhus Kommune
Er dit barn 0 - 2 år er prisen, gældende fra 1. januar 2022, for pasning hos mig er kr. 9.500 pr. måned, der betales i 12 måneder om året.
Det er kr. 3.077 i egenbetaling og kr. 6.423 i tilskud.

Er dit barn 3 - 6 år er prisen, gældende fra 1. januar 2022, for pasning hos mig er kr. 5.500 pr. måned, der betales i 12 måneder om året.
Det er kr. 2.002 i egenbetaling og kr. 3.448 i tilskud.

Prisen er inklusive kost og bleer.

Prisen reguleres i det omfang der sker ændringer i tilskud fra kommunen.
Der ydes søskenderabat, dog ikke hel eller delvis friplads.

Det kommunale tilskud udbetales forud til dig den første hverdag i måneden.
Betalingen til mig skal ligeledes være mig i hænde den første hverdag i måneden.

Vi udfylder sammen alle nødvendige papirer og formularer til kommunen.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Sabro Naturbørn - privat pasningsordning
Jeg gør mig umage med altid at behandle dine personoplysninger trygt og sikkert.
Se mere på dette link:
Tilbage til indhold